Những chiếc nhẫn này được tạo ra để chào mừng “vị thuyền trưởng” trong mỗi người đàn ông, hội tụ những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời của một người đàn ông: Lòng trung thành, Vẻ đẹp, Trí tuệ, Danh dự, Gia đình, Hy vọng, Sức mạnh và Tình yêu. Với mỗi chiếc nhẫn, một huyền thoại được kể và mở ra.

Không có sản phẩm thảo điều kiện lọc.