CÔNG TY GALATEA JEWELRY VIETNAM

Địa chỉ: 224-226 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0902 720 038

Email: cskh@galatea.vn