CÔNG TY GALATEA JEWELRY VIETNAM

Địa chỉ: 224-226 Nguyễn Phúc Nguyên, P.09, Quận 03

Số điện thoại: 0902 720 038

Email: cskh@galatea.vn