Bộ sưu tập Illusia ™ đã được cấp bằng sáng chế về thiết kế. Trang sức hình cái chén vàng 14k, hiển thị đầy màu sắc "ảo giác”. Phần vàng được đánh bóng kỹ lưỡng hiển thị màu sắc rực rỡ, xuất phát từ một nguồn "bí ẩn" mà mắt thường không thể nhìn thấy. Thiết kế mới này đã được cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ số 8.316,667,  điều đặc biệt nằm ở mảnh cắt đá opal nhân tạo được đặt dưới viên kim cương là trung tâm. Màu sắc của opal đã phản chiếu rực rỡ và ánh chiếu của đá luôn thay đổi theo hướng người nhìn.  Illusia thực sự là một ảo ảnh ấn tượng và là một kiểu thiết kế trang sức đột phá.

Không có sản phẩm thảo điều kiện lọc.