Một "Thuyền trưởng" được định nghĩa là một nhà lãnh đạo, một người chịu trách nhiệm. Là người bảo vệ, người dẫn đầu vì lợi ích của cả thủy thủ đoàn hoặc gia tộc và làm bằng tất cả sự cống hiến và tình yêu. Đây là đồ trang sức cho nam giới vì hội tủ những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời của một người đàn ông:  

"Trung thành, Vẻ đẹp, Trí Tuệ, Vinh dự, Gia đình, Hy vọng, Sức mạnh và Tình Yêu"

Không có sản phẩm thảo điều kiện lọc.